ponedeljek, 12. oktober 2015

Prvosobotna fatimska pobožnost, prenesena na nedeljo

Po priporočilu naših škofov se bomo pripravili na obisk kipa fatimske Marije romarice z obhajanjem petih prvih sobot, od januarja do maja 2016.

Nekateri se sprašujete, ali je možno prvosobotno pobožnost prenesti na nedeljo.
Računajmo, da je zanjo treba imeti čas za:
1) rožni venec,
2) četrt ure za premišljevanje ene ali več skrivnosti rožnega venca,
3) zakrament sprave,
4) mašno daritev (ali vsaj zadostilno sv. obhajilo),
5) vse to v zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu Srcu (in s tem Jezusu samemu).

Jezus je fatimski vidkinji Luciji pojasnil, da tisti, ki predpisanih pet pogojev ne bi mogli izpolniti v soboto,
jih lahko iz upravičenih razlogov z duhovnikovim dovoljenjem izpolnijo naslednjo nedeljo.

Ker gre za pet prvih sobot, ima prednost sobota. Upravičeni razlogi, da se prvosobotna pobožnost prenese na nedeljo,
so lahko različni, predvsem večja udeležba vernikov. Poudarek je na njihovi duhovni koristi.

Najbolje bi bilo narediti tako, da upoštevamo prvo soboto in nedeljo, kjer je to možno.

Pomemben je duh zadoščevanja, ljubezni in usmiljenja (bomo v letu usmiljenja!) in ne samo zunanje izpolnjevanje.

p. Anton Nadrah