sobota, 2. januar 2016

Povezanost med svetim letom in Marijinim obiskom


Kaj imata skupnega sveto leto usmiljenja in tretji milostni obisk fatimske Marije v Sloveniji ter priprava nanj s prvosobotno pobožnostjo od januarja do maja 2016? Precej časa bosta v letu 2016 obe milostni dogajanji potekali skupaj. Tu in tam se sliši pomislek: Množitev različnih pobožnosti hkrati vendar ne more prinesti dobrih sadov. Zato je pomembno, da ugotovimo, koliko se ti dve milostni dogajanji medsebojno dopolnjujeta in imata pred seboj isti cilj ter zato obetata boljše duhovne sadove.
Skupna vez med obema dogajanjema je prav MATI MARIJA. Zakaj? Ker tudi ona s svojim Sinom spada k svetemu letu usmiljenja, ob romanju po naši versko mlačni deželi pa nam bo še bolj blizu ter bo govorila našemu srcu. Obiskovala bo naše župnije, romarske kraje in kontemplativne samostane ter nagovorila vsakega posebej. Z letom usmiljenja je povezana zato, ker je Mati usmiljenja, kakor jo imenuje naša stara molitev in pesem Pozdravljena, Kraljica. Ona je spočela, rodila in vzgojila tistega, ki se je človeškega rodu usmilil tako, da ga je s svojo smrtjo na križu odrešil. Marija je v svoji pesmi Moja duša poveličuje Gospoda opevala Božje usmiljenje, ki traja iz roda v rod. To usmiljenje se iz roda v rod razodeva tudi nad našim narodom. Razodeva se prav zdaj! Mati Marija nam bo kot srednica vseh milosti posredovala Božje usmiljenje v letu usmiljenja in med svojim romanjem po Sloveniji. Z njo bo med nami navzoče milostno Božje delovanje, ki bo vabilo ljudi, tudi bolj oddaljene, k spreobrnjenju in novemu življenju. Tako je bilo že ob njenem prvem in drugem obisku Slovenije, leta 1997 in 2008. Lahko rečemo, da bo Marija vodila vseslovenski misijon, mi pa smo povabljeni, da bi bili njeni sodelavci.
Pri obeh odrešenjskih dejstvih je v središču milostnega dogajanja in skupni cilj JEZUS KRISTUS in po njem v Svetem Duhu nebeški Oče. Jezus je obličje Očetovega usmiljenja. Božje usmiljenje se je najbolj razodelo z Jezusovo smrtjo na križu. Kristus na križu s prebodenimi rokami in nogami ter s prebodenim srcem je najzgovornejša podoba Božjega usmiljenja. Kalvarija vsemu svetu in vsem časom oznanja, do kod gre Božje usmiljenje.
Kalvarija z umirajočim Kristusom na križu se na zakramentalni nekrvavi način podaljšuje v naš prostor in čas pri evharistični daritvi. A ne samo Kalvarija, ampak tudi Kristusovo vstajenje. Na zelo nazoren in učinkovit način se Božje usmiljenje razodeva v spovednici. V njej se Jezusovo usmiljenje razliva na grešnika, ki ni več grešnik, ko zasliši odrešilne besede: »Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Očeta in Sina + in Svetega Duha.«
Z Božjim usmiljenjem so zelo tesno povezani fatimski dogodki in priprava nanje. Pri obhajanju PETIH PRVIH SOBOT je v ospredju Jezus Kristus v mašni daritvi in zadostilnem svetem obhajilu, prav tako pa tudi v zakramentu sprave. Fatimski pastirčki so bili popolnoma evharistično usmerjeni in so »skritega Jezusa« v domači cerkvi zelo pogosto obiskovali in dolgo častili. Cilj prvosobotne pobožnosti in Marijinega obiska je ravnanje po Jezusovem oznanilu: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr 1,15). To je tudi cilj svetega leta. Marijina nežna materinska usmiljena ljubezen more pritegniti tudi oddaljene. Papež Benedikt XVI. je leta 2010 v Fatimi zaželel, da bi priprava na stoletnico Marijinih prikazovanj pomagala k zmagi Marijinega brezmadežnega Srca.
Sveto leto in Marijin obisk lepo povezuje podoba vrat. Zunanji simbol svetega leta so SVETA VRATA, ki jih za to leto odprejo. Romarji gredo iz posvetnega grešnega sveta v spokornem duhu skoznje v svetišče, kjer se s posebnim bogoslužjem in popolnim odpustkom pod navadnimi pogoji povežejo z Bogom in med seboj. Pri tem ima posebno vlogo Devica Marija kot posrednica vseh milosti. Ko je bil leta 2010 papež Benedikt XVI. na Portugalskem, je 11. maja dejal, da se je s fatimskimi dogodki »nad Portugalsko odprlo nebo kot okno upanja«, ker je človek Bogu zaprl vrata. To okno upanja je Mati Marija. Zato je Združenje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu za pripravo na Marijin prihod in za njeno romanje po naši deželi izbralo geslo, ki je navzoče na plakatih in zgibankah: MARIJA – OKNO UPANJA! Ona nam bo pomagala, da bomo Kristusu v čim večjem številu, tudi tisti že bolj oddaljeni, na široko odprli vrata svojega srca, tista vrata, ki so za našega Gospoda pogosto zaprta. Prav to hočemo doseči tudi s svetimi vrati. Iti skozi ta vrata je in mora biti isto kot odpreti vrata svojega srca Kristusu, ki stoji pred temi vrati in trka nanje (prim. Raz 3,20). To odprtje pa je hkrati zmaga Marijinega brezmadežnega Srca, ki je bila napovedana v Fatimi.

V Sloveniji so bila (ali še bodo) odprta sveta vrata v vseh šestih stolnicah: Ljubljana (13. decembra), Maribor (13. decembra), Celje (13. decembra), Koper (13. decembra), Murska Sobota (8. decembra), Novo mesto (13. decembra); poleg tega tudi v bazilikah: Brezje (1. januarja), Stična (14. februarja), Maribor frančiškani (13. decembra), Ptujska Gora (20. decembra), Brestanica (13. decembra), Petrovče (13. decembra), Sveta Gora (13. decembra); in v romarskih cerkvah: Log pri Vipavi (13. decembra), Čatež Zaplaz (v sezoni romanj). 


Sveto leto usmiljenja se bo končalo na praznik Kristusa Kralja, 20. novembra 2016, od milostnega kipa Marije romarice pa se bomo poslovili 13. oktobra na Ptujski Gori.
p. Anton Nadrah

Ni komentarjev:

Objavite komentar