torek, 05. februar 2013

Dragi gospodje dekani in župniki ter voditelji romarskih središč!
V Sporočilih, št. 11/2012, je bilo med sklepi 68. redne seje SŠK objavljeno, da škofje podpirajo pobudo Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da bi se verniki pet prvih sobot pred praznikom Marijinega vnebovzetja 2013 po župnijah in romarskih središčih pripravljali na obnovitev izročitve slovenskega naroda Mariji. Drugo leto bomo praznovali 70-letnico izročitve škofij Marijinemu brezmadežnemu Srcu, ki jo je naročil papež Pij XII. Sadovi so odvisni predvsem od priprave.
V Sporočilih, št. 12/2012, imamo spodbudo predsednika SŠK dr. Antona Stresa: »Slovenski škofje podpiramo pobudo Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu za temeljito pripravo na obnovitev izročitve Mariji 15. avgusta 2013. Duhovnikom, voditeljem Marijinih romarskih središč in vernikom priporočamo daljno pripravo na 15. avgust z obhajanjem petih prvih sobot po fatimsko (…) Duhovna priprava se povezuje z letom vere in s 70. obletnico posvetitve Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Duhovniki se na dekanijskih konferencah dogovorite o načinu obhajanja prvih sobot in o medsebojni pomoči, zlasti glede spovedovanja. Dekani naj dajo na dnevni red decembrske konference tudi točko o zadostilni pobožnosti na prve sobote.«
Pet prvih sobot naj bi obhajali na fatimski način, kakor ga je Devica Marija naročila fatimski vidkinji sestri Luciji. Poudarjen je spravni in zadoščevalni značaj pri celotnem obhajanju: spoved, obhajilo, molitev rožnega venca in 15 minut premišljevanja o eni ali več skrivnostih rožnega venca. Možen način:
1. duhovnik ali primeren laik (če duhovnik spoveduje) pove na začetku, da bomo celotno opravilo izvršili v duhu sprave in zadoščevanja za grehe;
2. na razpolago mora biti vsaj en spovednik;
3. pri molitvi rožnega venca je pred vsako desetko 3 minute premišljevanja (ali 15 minut na začetku ali na koncu rožnega venca), pri čemer voditelj lahko vernikom pomaga z branjem, ki je v knjižici, ali s prostimi mislimi;
4. mašna daritev (z zadostilnim obhajilom, pri kateri je lahko kratek nagovor (misli so v knjižici).

Če začnemo z marcem, je pet prvih sobot v letu 2013 od 2. marca do 6. julija. Pozneje gre veliko vernikov na dopuste ali počitnice. Če je pastoralno bolj ugodno, da se ciklus petih prvih sobot začne že prej (npr. januarja ali februarja), bo vsak župnik ali voditelj romarskega središča presodil, kaj je bolj primerno.
Na dekanijskih konferencah naj bi se dogovorili o medsebojni pomoči, npr. glede spovedovanja, pa tudi o tem, če je potrebno, da več župnij skupaj obhaja pet prvih sobot, npr. v dekanijskem ali romarskem središču.
Predvidoma boste jutri dobili knjižico Pet prvih sobot, ki jo boste lahko uporabljali pri nagovorih vernikom in za osebno informacijo. V njej je razložen smisel in duhovni sadovi prvosobotne pobožnosti. Priporočite jo tudi svojim vernikom. Bog povrni za trud! Več izvodov lahko dobite pri založbi Salve na Rakovniku. Pozneje bo na razpolago tudi posebna zgibanka (tudi na: www.sticna.com). Zdaj se je zakasnila najprej pri SPS, nato pri SLK, čeprav jo je Nadškofijski ordinariat Ljubljana že pred nekaj meseci odobril.

Stična, 3. decembra 2012 p. Anton Nadrah
predsednik Združenja

Ni komentarjev:

Objavite komentar